دسته: متفرقه

نکات جالب در مورد ماه سپتامبر

سپتامبر ماهی است که بیشتر دانش آموزان به مدرسه باز می گردند و برخی از کارمندان پس از تعطیلات تابستانی به سر کار باز می گردند.

ادای احترام به متوفی با کتاب خاطره

به دلیل همه‌گیری COVID-19، بسیاری از مراسم تشییع جنازه و یادبودها مجازی هستند (یا شرکت‌کنندگان بسیار محدود هستند). ایجاد کتاب خاطره به احترام متوفی روشی متفکرانه برای ادای احترام به شما و حمایت عاطفی از خانواده و دوستان بدون حضور در آن است.