دسته: غذا

26 بهترین کوکتل تابستانی برای خنک شدن

از مارگاریتاهای با سنبله تکیلا گرفته تا گل دایکوری که با ودکا و رم تزریق می شود ، این جالبترین کوکتل های تابستانی هستند. پاداش: ساخت آنها نیز آسان است - حتی برای جمعیت.