دسته: روابط و عشق

من روزانه 5 دوست بسیار متفاوت را به مدت یک هفته ارسال کردم - در اینجا نحوه واکنش آنها آمده است

تحقیقات نشان می دهد اظهارات مثبت و کلمات تشویقی به افراد کمک می کند احساس بهتری داشته باشند. من این را امتحان کردم و گروه دوستانم را با اظهارات صبح و نقل قول هایی که برای الهام گرفتن طراحی شده بودند ، مورد انتقاد قرار دادم. در اینجا نحوه تغییر روابط ما وجود دارد.